Адвокат по застрахователно право

HomeБизнес и финанси

Адвокат по застрахователно право

Вие имате нужда от адвокат по застрахователно право, ако сте застраховател или ако сте застраховано лице. Като съвкупност от специфични правни норми,

Вие имате нужда от адвокат по застрахователно право, ако сте застраховател или ако сте застраховано лице. Като съвкупност от специфични правни норми, имащи монетарен отзвук върху Вас – независимо от коя страна сте – този правен отрасъл е специфичен. Тоест, Вие сте интерпретиран едновременно и като човек със специфични потребности, и като потребител по договор за някакъв вид превенция (застраховка). Ако:

 • Ви предстои сключван на договор със застрахователна организация
 • или вече сте привлечен като страна по такъв,

може да се наложи да се допитате до адвокат по застрахователно право. Нашата кантора има какво да Ви предложи в тази насока, тъй като разполага с квалифицирани експерти с многогодишна практика.

Адвокат по застрахователно право: Защитник на вашия застрахователен интерес

Ролята на адвоката по застрахователно право става все по-съществена в съвременния свят на застраховането. Този специализиран професионал играе ключова роля в осигуряването на защита и правна подкрепа на клиентите, които се занимават със застрахователни въпроси. От преговорите със застрахователните компании до решаването на спорове и обжалването на отказани искове, адвокатът по застрахователно право осигурява експертно знание и стратегическо ръководство. Тяхната работа е свързана с анализ на застрахователни полици, установяване на съответствие със законодателството, предоставяне на юридически съвети при преговори и помощ при решаване на спорове, свързани с обезщетения и други застрахователни въпроси. Стремежът към защита на клиентските права и интереси прави адвокатите по застрахователно право важни партньори за физически лица и бизнеси, които се нуждаят от компетентно ръководство в сложния свят на застраховането.

Какво представлява застрахователният договор

Застрахователният договор, който съветваме да сключвате след предварителна консултация с адвокат по застрахователно право, е двустранен и възмезден. Това означава, че след подписването му настъпват правни последици и за двете страни. В същото време, тъй като се сключва за фиксиран период от време, но не е ясно дали ще настъпят задължения през този период, той е и алеаторен. По силата на застрахователния договор застраховащото се лице в аванс има гаранция, че при определени условия застрахователят ще поеме съответен риск. Такива са рисковете от земетресения, когато решавате да застраховате жилището си например. Въпреки че земетресение може да не настъпи за регламентирания срок, застрахователят получава договорената застраховка – сума в лева, срещу която се е съгласил да поеме риск.

Защо Ви е нужен адвокат по застрахователно право

Защото всяка от клаузите в договора трябва да бъде обсъдена и да се прецени какво печелите и какво губите. Това важи и ако сте застрахователна компания, и ако сте лице, което се доверява на такава. Особеност на застрахователния договор е това, че може да бъде сключен единствено по инициатива на клиента. Никой не е в състояние да ни принуждава да застраховаме движимо или недвижимо имущество, ако нямаме интерес/ желание за това. Друга особеност е, че застрахователят сам може да внесе промени по договора, като добави още рискове към вече-упоменатите. При подобно действие не се налага изричното информиране на застрахованото лице.

Какъв ангажимент поема един адвокат по застрахователно право

На първо място, трябва да проследи дали всички базови реквизити са налице:

 • имената на двете страни по договора;
 • датата и мястото на издаване на договора;
 • предметът на договора;
 • описание на поемания риск/ рискове;
 • застрахователният срок и началната дата, от която започва да тече той;
 • размерът на сумата, която застрахованото лице е длъжно да изплати;
 • начинът, по който тази сума е определена;
 • размерът на премията, както и редът и срокът за нейното заплащане;
 • подписите на двете страни;
 • др.

Повече информация относно застрахователните договори можете да получите от нашия адвокат по застрахователно право.

4.7/5 - (56 votes)